Bedrijfsadvies Zelfinclusie

‘Zelfinclusie’

In 60 minuten neem ik – inclusiviteitsadviseur en directeur van een zorgbedrijf –  je mee aan de hand van persoonlijke levenslessen en praktische tips om te werken aan een inclusieve organisatiecultuur.

In Nederland hebben we nog heel wat werk te verrichten hebben ten behoeve van een inclusieve maatschappij. Ook op de werkvloer wordt het belang van inclusiviteit en diversiteit inmiddels breed erkend: de medewerker brengt naast professionaliteit, immers ook zichzelf mee naar het werk. Toch worstelen bedrijven met zaken als (gender-)discriminatie, uitsluiting en emotionele onveiligheid die medewerkers beletten om het beste uit zichzelf te halen.

Inclusiviteit wordt doorgaans beschreven vanuit relaties met anderen. Zelfinclusie daarentegen is een vrij onontgonnen gebied.
Ik vertel vanuit mijn identiteit en ervaring als genderqueer ondernemer (voornaamwoorden: Bay, die) over het belang van radicale zelfacceptatie en laat zien hoe medewerkers in volledige authenticiteit tot optimale ontwikkeling en output binnen een bedrijf kunnen komen.

Ik ga dieper in op wat inclusiviteit écht is en hoe organisaties en teams de voorwaarden kunnen creëren voor mensen om zichzelf te zijn, maar ook om zichzelf te kunnen overstijgen.